ΝΕΑ

Συμφωνία SKT Testing με την DILO Γερμανίας

Η SKT Testing είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου DILO Γερμανίας σε προϊόντα μετρήσεων, ανάκτησης. επεξεργασίας και αποθήκευσης μονωτικού αερίου SF6.

Υψηλής ποιότητα και λειτουργικότητας μηχανήματα για:

  • Ανάκτηση SF6
  • Φιλτράρισμα και ξήρανση SF6
  • Αποθήκευση SF6
  • Άδειασμα του αέρα ή του αζώτου. 
  • Γέμισμα του διαμερίσματος με SF6 μετά τον καθαρισμό.