ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Altanova Logo

Γκρουπ εταιρειών ISA Test, TechImp, ItelliSaw. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων συντήρησης υποσταθμών, μετασχηματιστών, ηλεκτρονόμων, διακοπτών, παρακολούθηση και διαγνωστική μερικών εκκενώσεων (PD) και συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης συνθηκών λειτουργίας εφαρμογών μέσης και υψηλής τάσης.

Isa Logo

Φορητός εξοπλισμός μετρήσεων σε υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσης για Μ/Σ, διακόπτες, ηλεκτρονόμους. Κατασκευαστής με πάνω απο 80 χρόνια ιστορία. Μέλος του γκρουπ εταιρειών Altanova.

Techmp Logo

Συστήματα ανίχνευσης και ανάλυσης μερικών εκκενώσεων σε πίνακες, Μ/Σ, καλώδια. Ολοκληρωμένα συστήματα επιτήρησης υποσταθμών. Spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου της Bologna, μέλος του γκρουπ εταιρειών Altanova.

Metrel Logo

Κατασκευαστής φορητών οργάνων μέτρησης και πιστοποίησης ηλεκτρικών και Φ/Β εγκαταστάσεων, αναλυτών ενέργειας, μετρητών αντίστασης μόνωσης, πιστοποίησης ασφάλειας ηλεκτρικών πινάκων και συσκευών, αναλυτών γείωσης σε χαμηλή και μέση τάση. Έτος ίδρυσης 1957.

Dvpower Logo

Φορητά όργανα μέτρησης και ελέγχου υποσταθμών μέσης και υψηλής τάσης για Μ/Σ, διακόπτες, μπαταρίες και γειώσεις. Παρουσία σε πάνω απο 100 χώρες.

Baur Logo

Συστήματα ανίχνευσης, εντοπισμού βλαβών και διαγνωστικής καλωδιακών δικτύων μέσης και υψηλής τάσης. Συσκευές δοκιμής διηλεκτικής αντοχής μονωτικών λαδιών. Κατασκευαστής πρωτοποριακών συστημάτων με παρουσία πάνω απο 70 χρόνια.

Dilo Logo

Πρωτοποριακά συστήματα μετρήσεων και διαχείρισης αερίου SF6 και εναλλακτικών αερίων, εξασφαλιζοντας μηδενικές εκπομπές. Κατασκευαστής με ιστορία πάνω απο 70 χρόνια.

Hvtp Logo

Εργαστηριακός εξοπλισμός Υψήλής τάσης AC, DC, Impulse.

Weller Logo

Σταθμοί κόλλησης/αποκόλλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Κατασκευαστής που η ιστορία του ξενικάει απο το 1940!

Lpkf Logo

Μηχανήματα κατασκευής πρωτοτύπων παλκετών ή μικρής παραγωγής με χάραξη ή laser. Κατασκευαστή με πρωτοποριακές λύσεις πάνω απο 40 χρόνια.

Renex Logo

Κατασκευαστής αντιστατικών πάγκων εργασίας ηλεκτρονικού εργαστηρίου υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εργονομίας.

Bk Precision Logo

Όργανα ηλεκτρονικού εργαστηρίου. Παλμογράφοι, γεννήτριες, τροφοδοτικά, LCR, όργανα μπαταριών. Κατσασκευαστής με ιστορία πάνω απο 60 χρόνια. Γκρουπ εταιρειών με SEFRAM.

Sefram Logo

Όργανα ηλεκτρονικού εργαστηρίου, πεδιόμετρα επίγειου, δορυφορικού και καλωδιακού σήματος, καταγραφικά. Κατασκευαστής με ιστορία πάνω απο 70 χρόνια. Γκρούπ εταιρειών με τη BK Precision.

Siglent Logo

Όργανα ηλεκτρονικού εργαστηρίου, παλμογράφοι, γεννήτριες, τροφοδοτικά, πολύμετρα.

Peaktech Logo

Φορητά όργανα πεδίου αλλά και εργαστηρίου, οικονομικά και αξιόπιστα.