ΝΕΑ

Συμφωνία SKT Testing με την BAUR Αυστρίας

Η SKT Testing είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου BAUR Αυστρίας σε συσκευές ανίχνευσης σφαλμάτων, συσκευές διαγνωστικής VLF, συσκευές όδευσης καλωδίων μέσης και υψηλής τάσης καθώς και συσκευές διαγνωστικής μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών.

Υψηλής ποιότητα και λειτουργικότητας συσκευές για:

  • Έλεγχος και διαγνωστική καλωδίων. 
  • Εντοπισμός σφαλμάτων καλωδίων.
  • Συστήματα ελέγχου καλωδίων και σφαλμάτων σε αυτοκινούμενα van ή container.
  • Έλεγχος μονωτικών ελαίων.