ΝΕΑ

Συμφωνία SKT TESTING με την NL ACOUSTICS Φινλανδίας

Η SKT Testing είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου NL ACOUSTICS Φινλανδίας σε κάμερες εντοπισμού σφαλμάτων με υπερήχους. Ανίχνευση και εντοπισμός μερικών εκκενώσεων (Partial Discharges) σε γραμμές μεταφοράς και υποσταθμούς διανομής ενέργειας. Ανίχνευση και εντοπισμός διαρροών αερίων σε βιομηχανία, διυλιστήρια, νοσοκομεία, υποσταθμούς με χρήση μονωτικού αερίου υπο πίεση και όπου αλλού οι διαρροές είναι σημαντικός παράγοντας ασφάλειας.