ΝΕΑ

Εκπαίδευση στη λειτουργία DILO Service Cart

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση και λειτουργία συσκευών διαχείρισης αερίου SF6, DILO Service cart, Economy Series στο εργαστήριο αεροδιακοπτών του ΑΔΜΗΕ. Economy Service cart.